BEZPIECZNA JESIEŃ ŻYCIA

Projekt kierowany do mieszkańców Opola, w wieku 60+. Czas trwania projektu: 15.06.2016-31.12.2016

Projekt dofinansowany z rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2016 oraz dotacji Urzędu Miasta Opola


Projekt „Bezpieczna Jesień Życia” zakłada poprawę jakości życia minimum 60 osób starszych 60+ dla ich godnego starzenia się.

Odbędzie się to poprzez ich edukację i aktywny udział w kompleksowych szkoleniach i zajęciach indywidualnych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa (w tym: zabezpieczenia przed oszustwami kryminalnymi wobec osób starszych, bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego odżywania się i zażywania leków) w terminie 01.06.-31.12.2016r.

Kolejno uczestnicy wezmą udział w warsztatach rozwijających ich umiejętności ochrony przed oszustami, rozpoznawania zachowań uderzających w ich bezpieczeństwo, rozwiną umiejętności bezpiecznej jazdy samochodem, rozwiną zdolności komunikacyjne i asertywnego odmawiania "naciągaczom".

Dodatkowo każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu indywidualnym z psychologiem "Life-coaching". Wspólna praca z seniorem będzie wykorzystywać nowe narzędzie "Mapownik" jako innowacyjne rozwiązanie na rzecz motywowania Seniorów do uczenia się i zachowania stałej aktywności.

Zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne mają na celu zwiększenie różnorodności i poprawę oferty edukacyjnej dla Seniorów przez rozwój ich wiedzy o zagrożeniach oraz umiejętności dbania o siebie i swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie projektu zostanie stworzona broszura informacyjna oraz zorganizowana konferencja podsumowujące rezultaty projektu, w której będą uczestniczyć BO i eksperci zajmujący się problematyką senioralną.predyspozycjach w wykonywaniu kilku czynności naraz i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Aby dowiedzieć się więcej naciśnij tutaj

Formularz do pobrania lub on-line

Regulamin

Broszura Informacyjna

Patron honorowy:

Patroni medialni:

Patroni merytoryczni: