Program promocji bezpieczeństwa –
Dzieciństwo wolne od cyberzagrożeń

Projekt kierowany do społeczności szkolnej nauczycieli , rodziców i uczniów.
Czas trwania projektu: 2017-06-01 do 2017-11-30

„PROGRAM PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA – DZIECIŃSTWO WOLNE OD CYBERZAGROŻEŃ” – ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD PREZYDENTA MIASTA OPOLA”


Cel główny:

Kształtowanie kompetencji, postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieciom i młodzieży.

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu promocji bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obliczu nowych patologii społecznych związanych z cyberprzestrzenią. Skonstruowany program edukacyjny pt. Program promocji bezpieczeństwa – dzieciństwo wolne od cyberzagrożeń opiera się na założeniach rodzinnego wsparcia społecznego i dialogu informacyjnego w rodzinie. Głównym przesłaniem tego podejściu jest wspieranie zdolności rodziców do zapobiegania psychospołecznym zagrożeniom wynikających z użytkowania przez ich potomstwo Internetu, poprzez dostarczenie rodzicom rzetelnej wiedzy i motywowaniu do organizowaniu bezpiecznego użytkowania przestrzeni Internetu oraz wzrost świadomości i identyfikację zagrożeń przez najmłodszych użytkowników (potomstwo-uczniów szkół) Internetu i informowaniu o tych zagrożeniach rodziców.


Realizacja zadania publicznego polegać będzie na prowadzeniu zajęć warsztatowo-wykładowych obejmujących rodziców oraz dzieci i młodzież uczęszczających do szkół.

Obszar skoncentrowany na rodzicach: Rodzicielstwo i zagrożenia cyberprzestrzeni.
Działanie zostanie docelowo przeprowadzone w 6 przedszkolach, 6 szkołach podstawowych, 4 szkołach gimnazjalnych, 4 szkołach ponadgimanzjalnych.

Obszar skoncentrowany na uczniach: Bezpieczny w sieci cyberzagrożeń.
Działanie zostanie docelowo przeprowadzone w 6 szkołach podstawowych, 4 szkołach gimnazjalnych, 4 szkołach ponadgimnazjalnych.