Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na konferencję pn. “Profilaktyka zdrowia psychicznego – wyzwania we współczesnym świecie”, organizowaną wspólnie przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Fundację Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA.

Konferencja odbędzie się dnia 05 grudnia 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Sala Orła Białego, ul. Piastowska 14, Opole. Rozpoczęcie – godz. 10.00, zakończenie – 14.00.

Celem konferencji jest promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego oraz szerzenie zdrowych, racjonalnych postaw wobec osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Konferencja będzie także posumowaniem projektu „Dbamy o siebie, aby dbać o innych”. W intencji organizatorów ma służyć uświadomieniu znaczenia integracji społecznej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe, wsparcia dla ich rodzin i opiekunów i ważności dbania o własne zdrowie psychiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji
“Profilaktyka zdrowia psychicznego – wyzwania we współczesnym świecie”

09.30-10.00: Rejestracja gości

10.00-10.15: Rozpoczęcie konferencji

10.15-11. 15: Zdrowie psychiczne – norma, zagrożenia, możliwości pomocy – dziś i jutro. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiejna – wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ordynator oddziału II klinicznego w Dolnośląskim Centrum Zdrowie Psychicznego, Wrocław.

11.15-12.15: Profilaktyka zdrowia psychicznego – wyzwania dla jednostki, rodziny i społeczeństwa. Mgr Joanna Więcek Mika, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej, kierownik specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej przy SWPS we Wrocławiu, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.

12.15-12.30: Przerwa.

12.30-13.00: Współczesne kierunki działania na rzecz zdrowia psychicznego z uwzględnieniem sytuacji w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu.
Lek. med. Ewa Pendziałek – Grunwald, ordynator dziennego oddziału psychiatrycznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu.

13.00-13.30: Projekt “Dbamy o siebie, aby dbać o innych” jako przykład praktyki na rzecz zdrowia psychicznego.
Mgr psychologii Izabela Krysa, wiceprezes Fundacji INTRA, koordynator projektu i mgr psychologii Agnieszka Smorąg, prezes Fundacji Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA.

13.30-14.00: Dyskusja, zakończenie.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję projektu Dbamy o siebie, aby dbać o innych.


Jeżeli chcesz otrzymać zaświadczenie o udziale w Konferencji podaj również:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji i ewaluacji projektu „Dbamy o siebie, aby dbać o innych” zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926 z póź. Zmian.) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych oraz na utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, filmu celem ewaluacji projektu..


Adres e-mail:

biuro@fundacjaintra.org

Telefon kontaktowy:

725-365-263