UNIWERSALNY PROGRAM PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ

Projekt kierowany do społeczności szkolnej nauczycieli , rodziców i uczniów.
Czas trwania projektu: 2017-04-17 do 2017-11-30

„UNIWERSALNY PROGRAM PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ” – ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD PREZYDENTA MIASTA OPOLA


Cel główny:

zmniejszenie popytu na narkotyki i środki zastępcze wśród mieszkańców miasta Opola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży ich rodziców i nauczycieli.

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych skierowanych do całych społeczności szkolnych. Skonstruowany program opiera się na koncepcji profilaktyki pozytywnej oraz pozytywnego rozwoju. Głównym przesłaniem tego podejściu jest wspieranie faktorów chroniących, wzmacniających potencjał i zasoby rozwoju jednostek i całych zbiorowości szkolnych. Realizacja zadania publicznego polegać będzie na prowadzeniu zajęć warsztatowo-wykładowych obejmujących najważniejsze grupy zaliczane do środowiska wychowawczego uczniów. Proponowane działania obejmują trzy obszary:

  1. Obszar skoncentrowany na nauczycielach: „Nauczyciel inspiracją uczniów”
  2. Obszar skoncentrowany na rodzicach: „Rodzic przewodnikiem życiowym”
  3. Obszar działania skoncentrowany na uczniach – „Potencjał jest w nas”

Zadanie zostanie docelowo przeprowadzone w 4 szkołach podstawowych, 4 szkołach gimnazjalnych, 4 szkołach ponadgimnazjalnych miasta Opola.